ຫລວງພະບາງທີເປັນຄວາມສົມຈຳແຫ່ງປະຫວັດ

รูปภาพ

ແມ່ນ້ຳຂອງທີແຂວງຫລວງພະບາງຢູ່ໃນພາບທີເຫັນນີ້ແມ່ນແມ່ນຄຳມາປ່ອງໃສແມ່ນນ້ຳ

ຂອງທີຫລັງວັດທ່າພູສີທີອ້ອມຜູຢູ່ໃນກາງດ້ອຍຄວາມງາມເປັນສາຍຕາທັງຊາດ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: