ຮູບພາບ ຮຽນຄອມພີວເຕີ

ຮູບພາບ ຮຽນຄອມພີວເຕີ

ຮູບພາບການຮຽນຄອມພີວເຕີຢູ່ທີ່ສູນພັດທະນາ ເອື້ອຍນ້ອງ ຫລື VN ການຮຽນແມ່ນຮຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນໃດເລີຍ.

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: