ລ້າງສ…

ລ້າງສານພິດໃນ 1 ວັນຢ່າງງ່າຍໆດ້ວຍຕົວເອງ

ວັນພະຫັດວັນທີ 11 ຕຸລາ 2012 ເວລາ 14: 42 | ຂຽນໂດຍ Web Master

ໃນແຕ່ລະວັນທ່ານລອງ ທົບທວນຄືນເບິ່ງວ່າເຮົາກິນ ອາຫານແບບຕາມໃຈປາກ ຢາກແລ້ວກິນຫຼາຍ ໄດ້ກິນຜັກ ໝາກໄມ້ຢ່າງພຽງພໍແລ້ວບໍ ຫຼື ວ່າພາຍໃນກະເພາະລຳໄສ້ ຈະມີແຕ່ແປ້ງ, ໄຂມັນ ແລະ ສານພິດ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ເຮົາເກີດພະຍາດຕ່າງໆຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ.

ແຕ່ຫາກທ່ານໃດຢາກຈະ ລ້າງສານພິດໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຕົນເອງ ລອງມາທຳ ຄວາມເຂົ້າໃຈກັບວິທີລ້າງ ສານພິດແບບງ່າຍໆ. ສຳລັບ ການລ້າງສານພິດນີ້ເປັນການ ລ້າງພິດດ້ວຍການອົດອາ ຫານ ຊຶ່ງກໍ່ມີຫຼາຍແບບດ້ວຍ ກັນເຊັ່ນຈະບໍ່ກິນຫຍັງເລີຍ, ດື່ມແຕ່ນ້ຳ ຫຼື ດື່ມແຕ່ນຳ້ ໝາກໄມ້ ຫຼື ກິນແຕ່ໝາກໄມ້ ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ວິທີທີ່ຈະ ແນະນຳນີ້ແມ່ນການກິນໝາກ  ໄມ້ພຽງຢ່າງດຽວໃນໜຶ່ງມື້ ໂດຍໃຫ້ເລືອກໝາກໄມ້ທີ່ເຮົາ ມັກມາໜຶ່ງຢ່າງ ແຕ່ບໍ່ຄວນ ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີແຄຣໍລີ່ສູງ ເຊັ່ນ: ຖົ່ວລຽນ, ໝາກມີ້, ໝາກນັດ. ແຕ່ຈະເລືອກເປັນ ໝາກຫຸ່ງສຸກ, ແອບເປິນ, ໝາກຈຽງ, ໝາກສີດາ ແລະ ອື່ນໆຊະນິດໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ວ່າ ເຮົາມັກ ແລະ ສາມາດກິນໄດ້ ຕະຫຼອດວັນເປັນທັງອາຫານ ເຊົ້າ, ສວຍ ແລະ ແລງ ເຊັ່ນ ວ່າອາດຈະກິນໝາກສີດາ ສົດໆໃນຕອນເຊົ້າແລ້ວປ່ຽນ ເປັນນ້ຳໝາກໄມ້ ຫຼື ນ້ຳໝາກ ສີດາກິນສະລັບກັນຕາມແຕ່ ເຮົາຄິດຢາກເຮັດ. ຫຼັງຈາກ ກິນແຕ່ໝາກໄມ້ໃນມື້ທຳອິດ ພໍຕື່ນຂຶ້ນມາອີກມື້ໜຶ່ງກໍ່ໃຫ້ ດື່ມນ້ຳອຸ່ນ 2 ລິດ ປະສົມກັບ ນ້ຳໝາກນາວ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ເກືອ 2  ບ່ວງກາເຟເພື່ອເປັນ ການກະຕຸ້ນໃຫ້ລຳໄສ້ບີບຕົວ ແລະໄລ່ສານພິດອອກມາກັບ ຖ່າຍໜັກ.
ໃນການລ້າງສານພິດດ້ວຍ ໝາກໄມ້ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍບໍ່ມີແຮງ ປານໃດ. ດັ່ງນັ້ນໃນວັນທີ່ເຮົາ ລ້າງສານພິດນີ້ບໍ່ຄວນອອກ ແຮງງານຫຼືວ່າອອກກຳລັງ ກາຍ. ແຕ່ຄວນເປັນມື້ທີ່ທ່ານ ສະບາຍໆທີ່ໃຊ້ເວລາໄປກັບ ການອ່ານໜັງສື ຫຼື ສະບາຍ ໃຈດີກ່ວາຖ້າເປັນໄປໄດ້ລ້າງ ສານພິດຢ່າງງ່າຍໆສອງອາ ທິດຕໍ່ຄັ້ງກໍ່ຈະເປັນການດີ

Aside

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: